BioCare diagnostyka i terapia infekcji odkleszczowych

 

Z jakimi chorobami mylona jest borelioza?

 

Borelioza jest nazywana „wielkim imitatorem” naszych czasów ponieważ potrafi podszyć się pod wiele chorób. Leczenie przebiegałoby dużo skuteczniej gdyby chorzy od razu byli prawidłowo diagnozowani. Tymczasem zaledwie 15% przypadków na świecie jest właściwie rozpoznawane. Wielu lekarzy twierdzi, że borelioza leży u podstaw dużej części chorób degeneracyjnych układu nerwowego, chorób układu krążenia, chorób układu pokarmowego i zaburzeń endokrynologicznych. Ich zdaniem należałoby rozważyć boreliozę w takich przypadkach jak: 

• migreny

• reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - 95% osób z RZS jest zarażonych bakterią Borrelii

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) - choroba Bechterewa

polimialgia reumatyczna (PMR)

• zespół przewlekłego zmęczenia (CFS)

• fibromialgia (FMS)

•  miastenia - choroba Erba-Goldflama

• toczeń rumieniowaty układowy (SLE) 

• stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS) — jeżeli borelioza przebiega bardzo burzliwie z rozległymi ubytkami neurologicznymi

• stwardnienie rozsiane (SM) - nawet 50% przypadków

• choroby skórne – najczęściej zanikowe zapalenie skóry, twardzina układowa (sklerodermia) i inne

• rozmaite zaburzenia psychiczne, najczęściej depresje i newice

choroba Hashimoto

choroba Gravesa-Basedow

• napadowa arytmia 

• zespół Guillian-Barre 

• ADHD

• choroby Alzheimera i Parkinsona

• autyzm (ASD)