BioCare diagnostyka i terapia infekcji odkleszczowych

 

Jak wygląda terapia Rife’a?


BioCare zajmuje się terapią boreliozy poprzez usuwanie bakterii wywołujących chorobę. Kluczem skutecznego leczenia jest szczegółowe zdiagnozowanie obecności w organizmie wszystkich bakterii będących przyczyną boreliozy, mowa tutaj nie tylko o Borrelii, ale również o jej koinfekcjach, które często wywołują dużo cięższe objawy niż sama Borrelia.

Nasze terapie prowadzone są za pomocą urządzenia Rife’a – Bare’a - generatora plazmowego o dużej mocy, którego konstrukcja powstała w oparciu o budowę oryginalnego aparatu stworzonego przez dr Raymonda Rife’a. Generatory plazmowe są obecnie stosowane głównie w USA. Tam też odbywają się najważniejsze konferencje poświęcone prawdziwym terapiom Rife’a (ang. True Rife). Kliniki i ośrodki badawcze istnieją na całym świecie: w Meksyku, Kanadzie, Nowej Zelandii, Afryce Południowej, Niemczech, Rumunii i innych krajach.

 

generator plazmowy

 

Na terapię boreliozy składają się 2 do 2,5 godzinne zabiegi, dobierane indywidualnie zależnie od ilości i rodzaju koinfekcji. Należy być przygotowanym na minimum 10 zabiegów, które powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a optymalnie 2 - 3 razy w tygodniu. Po zakończeniu terapii wykonywane są badania kontrolne. Po upływie określonego czasu od zakończenia terapii (min. 4 miesiące), można również wykonywać testy laboratoryjne w kierunku boreliozy, jeżeli przed terapią chory był seropozytywny.

 

Fizyczno–biologiczne podstawy terapii Rife’a

 

Generator plazmowy Rife'a emituje różnego rodzaju fale jednocześnie. Maszyna wykorzystuje energię elektromagnetyczną, która następnie zostaje zamieniona na inny rodzaj energii - falę radiową, cieplną i oczywiście plazmatyczną, która to właśnie wykonuje właściwą pracę w terapii. Fala plazmatyczna o odpowiedniej częstotliwości oddziałuje na różnego rodzaju struktury komórkowe patogenów np. bakterii Borrelii i rezonuje  z nimi. Kiedy komórka zostaje poddana działaniu fali o odpowiedniej częstotliwości,  mocy i czasie trwania, następuje zjawisko poryzacji – w zewnętrznej ścianie komórki powstają pory. Odpowiednia intensywność i czas oddziaływania fali sprawia że wytworzone pory są nieodwracalne, można w ten sposób zmienić strukturę komórki, zdeformować ją i przez to zaburzyć jej równowagę osmotyczną, a także doprowadzić komórkę do rozpadu. Na tym polega metoda niszczenia drobnoustrojów metodą dr Rife’a. 

Wyładowania plazmatyczne powstające w wchodzącej w skład generatora tubie plazmowej (wypełnionej gazem szlachetnym – argonem) rozchodzą się w pewnym, określonym zasięgu, oddziałując na cały organizm jednocześnie. Właśnie dlatego leczenie boreliozy za pomoca generatora plazmowego jest bardzo skuteczne. Dzięki temu, że nie blokują jej trudności w dostępie prądu elektrycznego do wszystkich tkanek terapia działa zarówno na te bakterie, które bytują w układzie krążenia (jak to bywa we wczesnej fazie boreliozy) jak  i te które ukryły się przed przeciwciałami odpornościowymi i antybiotykami głęboko w układzie nerwowym (w boreliozie przewlekłej). Jest to aktwyna metoda usuwania infekcji odkleszczowych. Wiele nagranych kamerą wideo testów laboratoryjnych potwierdza skuteczne działanie generatora Rife’a w niszczeniu różnego rodzaju chorobotwórczych infekcji.

Terapia Rife'a to alternatywna i skuteczna terapia lekoopornych i przewlekłych infekcji odkleszczowych. Jest zalecana również w sytuacji kiedy medycyna konwencjonalna jest bezsilna, a leczenie antybiotykami okazało się nieskuteczne lub też kiedy zażywanie antybiotyków jest niemożliwe, ze względu na silną grzybicę organizmu, osłabiony układ odpornościowy czy obciążoną wątrobę.  Plazmoterapia jest zupełnie nieinwazyjną terapią naturalną i nie powoduje w organizmie żadnych szkód ani działań ubocznych. Wręcz przeciwnie, po terapii i ustąpieniu reakcji Herx zwykle następuje poprawa stanu zdrowia, ustępują dolegliwości związane z chorobą. Nie regenerują się jedynie układy i narządy, które nie posiadają zdolności do regeneracji. Mowa tutaj o tarczycy i mielinie, w przypadku uszkodzenia tych struktur terapia ma na celu zatrzymanie ich dalszej degeneracji.

 

Reakcje Herxheimera

 

Dowodem na to, że plazmoterapia działa skutecznie oprócz negatywnych wyników badań diagnostycznych są przede wszystkim znane dobrze chorym na boreliozę reakcje Herxheimera (tzw. kill – off efekt). Kiedy bakterie są zabijane organizm zostaje zalany ich szczątkami co wywołuje różnego rodzaju objawy. Oprócz charakterystycznego zmęczenia i bólu głowy może pojawić się nasilenie objawów związanych z boreliozą takich jak np. bóle stawów, mięśni czy związanych z oddziaływaniem bakterii na układ nerwowy stanów depresyjnych. Dolegliwości te mogą się pojawić już podczas zabiegu, jak również mogą wystąpić nawet kilka dni po nim. Jest to naturalna reakcja, która jest niczym innym jak tylko potwierdzeniem, że terapia jest skuteczna. Często pojawiają się wtedy dolegliwości zupełnie inne niż normalnie występujące w boreliozie. Mogą to być dreszcze, ból gardła, nudności, zimne kończyny, dolegliwości jelitowe i inne. Objawy te u każdego wyglądają wyglądają różnie, jest to sprawa bardzo indywidualna. Niektórzy nie doświadczają zupełnie żadnych objawów typu herx, nie jest to jednak wskazanie do porzucenia terapii. Warto zaznaczyć, że reakcja na skuteczne leczenie u każdego wygląda inaczej. Rakcja Herxeimera może pojawić się później, może również nie pojawić się w ogóle. 

Poniższy wykres obrazuje reakcje organizmu obciążonego infekcją bakteryjną na terapię Rife’a. Linia pomarańczowa obrazuje stopniowo zanikające objawy infekcji, na wykresie wyraźnie widoczne są cykliczne nasilenia objawów po kolejnych terapiach - reakcje Herxeimera. Czerwoną linią zaznaczono poziom bakterii w organizmie, który stopniowo spada, aż do skutecznego zakończenia terapii. 

Objawy wykre

W związku z tym, że reakcje Herxeimera moga być dokuczliwe, częstotliwość zabiegów należy również dostosować obserwując wystepowanie właśnie tych reakcji. W razie pojawienia się bardzo silnego Herxa zanim zdecydujemy się na kolejny zabieg należy poczekać aż dolegliwości ustąpią.

 

Wpływ terapii Rife'a na biofilm bakterii

 

W przypadku terapii Rife'a oprócz typowych rekacji znany jest również drugi typ herxa. Używając generatora plazmowego można doświadczyć ostrej reakcji układu odpornościowego przeciw zdemaskowanym krętkom. Układ odpornościowy zwykle nie dostrzega wszystkich bakterii Borrelii, ponieważ znają one wiele sposobów na ukrywanie się przed nim. Jednym z nich jest wytwarzanie biofilmów - swego rodzaju ognisk infekcji w organizmie. Biofilmy są to duże kolonie bakterii, bardzo oporne na kuracje antybiotykowe i ziołowe. Bakterie Borrelii mają możliwość tworzenia biofolmów i jest to jeden z powodów dlaczego tak trudno leczy się antybiotykami przewlekłą boreliozę.

Terapie Rife’a zaburza mechanizmy maskujące bakterii, rozbijają biofilm i nagle układ odpornościowy zaczyna je dostrzegać. Chory może wtedy doświadczyć aktywacji układu odpornościowego, objawiającej się na różne sposoby. Ponadto wiele opracowań naukowych potwierdza, że terapia Rife zwiększa skuteczność działania antybiotyków wobec biofilmu.

 

Przeciwwskazania do stosowania terapii Rife

 

1. ciąża (bezwzględny zakaz dotyczy pierwszego trymestru), karmienie piersią

2. rozrusznik serca lub urządzenie nerwostymulujące

3. epilepsja, zespół drgawkowy – azotemiczny 

4. niewydolność układu limfatycznego lub naczyniowo-sercowego. Można korzystać z terapii tylko po konsultacji z lekarzem i pod jego kontrolą.

5. dzieci do ok 1,5 roku życia - do momentu, w którym mogą komunikować odczucia (dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą korzystać z terapii tylko za zgodą rodziców).

 

Dodatkowe zalecenia

 

- w trakcie terapii nie zalecamy żadnych leków ani suplementów, (chociaż ich równoległe zażywanie nie jest przeciwwskazaniem do terapii Rife’a i osoba badana zostaje poinformowana o możliwościach dodatkowej suplementacji czy terapi ziołowych).

- aby podejść do problemu kompleksowo i jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność terapii, a przez to skrócić jej czas zachęcamy do stosowania diety wzmacniajacej układ odpornościowy, aby jeszcze szybciej poradził on sobie z infekcją. Dieta ta ma za zadanie dostarczyć wszelkich niezbędnych do walki z infekcjami składników, jak również ma działanie odkwaszające tworząc niekorzystne środowisko dla patogenów. O produktach zalecanych podczas terapii boreliozy jak również produktów, których powinno się unikać informujemy przed rozpoczęciem zabiegów.

- aby umożliwić organizmowi wydalanie dużej ilości powstałych w trakcie usuwania patogenów toksyn podczas i po zakończeniu terapii zalecana jest detoksykacja. W przypadku infekcji bakterią Borrelii jest to niezwykle ważne, ponieważ bakterie te mają zdolność wydzielania bardzo silnych neurotoksyn, mogących trwale uszkodzić układ nerwowy. O możliwych sposobach detoksykacji informujemy podczas terapii.

- jeśli to możliwe wskazane jest uprzednie oczyszczenie organizmu z obciążających organizm pasożytów. Uprzednia terapia przeciwpasożytnicza nie jest wymagana przed terapią boreliozy, ale pasożyty zanieczyszczają organizm dużą ilością toksyn, osłabiając nasz układ odpornościowy w walce z chorobą. Terapia przeciw pasożytom zwykle składa się z dwóch do maksymalnie trzech 1-godzinnych (dokładny czas trwania zabiegu zależy od ilości i rodzaju pasożytów) zabiegów zakończonych badaniem kontrolnym, które powinno wypaść negatywnie.

 

* Terapie Rife’a to naturoterapie, oparte o medycynę chińską, medycynę informacyjną oraz detoksykacyjną, którą nie zajmuje się oficjalnie medycyna akademicka. Stosowane w BioCare terapie nie są terapiami w rozumieniu medycyny akademickiej, choć są bardzo skuteczne w usuwaniu przyczyn nieprawidłowości i schorzeń. Generator Rife’a nie jest aparaturą medyczną w rozumieniu art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych.