BioCare diagnostyka i terapia infekcji odkleszczowych

Klauzula Informacyjna Ochrony Danych Osobowych BioCare

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest firma BioCare Iwona Warzyszyńska z siedzibą przy ul. Staszica 3 lok.4 w Częstochowie, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 1 stycznia 2014 roku, NIP: 5521610330 , REGON: 243436309.

2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres siedziby wskazany w ust. 1) lub tel. 697 271 156.

3. Dane przetwarzane są w celu przeprowdzenia diagnostyki oraz terapii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f).

3. Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne. Danymi tymi są: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres mailowy oraz informacje dotyczące stanu zrowia i ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia diagnostyki i podjęcia terapii. Dane osobowe zawierające informacje dotyczące stanu zdrowia są danymi wrażliwymi i podlegają szczególnej ochronie wynikającej z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dziennik Ustaw 1997Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

4. Dane są przetwarzane wyłącznie w gabinetach BioCare, nie są nikomu udostepniane i nie są wysyłane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5. Dane przetwarzane są przez okres 3 lat od przeprowadzenia diagnostyki lub zakończenia terapii, jeżeli zostaje ona podjęta.

6. Osoba będąca klientem gabinetu BioCare ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wnisienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Osoba będąca klientem gabinetu BioCare ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem przeprowadzenia przez firmę BioCare diagnostyki oraz terapii. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest odmowa wykonania diagnostyki i ewentualnej terapii.

9. W gabinetach Biocare zainstalowany jest monitoring. Służy on jedynie celom zwiększenia bezpieczeństwa. Obraz jest zapisywany i przechowywany przez okres 90 dni. Dane z kamer wykorzystywane są jedynie w gabinetach BioCare. Obraz z kamer nie jest nikomu udostępniany.