BioCare diagnostyka i terapia infekcji odkleszczowych

 

Diagnostyka w terapii boreliozy

 

Prawidłowe rozpoznanie patogenów jest podstawą do rozpoczęcia terapii przeciwko boreliozie w każdym znanym sposobie leczenia. W przypadku leczenia ILADS rozpoczyna się od wykonania tzw. panelu koinfekcji, co pozwala lekarzowi dobierać odpowiednie zestawy antybiotyków. Nie inaczej jest w przypadku terapii Rife – właściwa diagnostyka pozwala nam na zastosowanie u osoby chorej odpowiednich programów częstotliwości. Nie istnieją bowiem częstotliwości 'na wszystko' i każda kombinacja występujących koinfekcji wymaga zastosowania odpowiedniego programu. Rzeczą, która najbardziej odróżnia Vega Test od konwencjonalnych badań z krwi jest to, iż jest to diagnostyka ukierunkowana na obecność samej bakterii a nie swoistych przeciwciał wytworzonych przez nasz organizm w walce z chorobą. Sprawia to, iż otrzymujemy rzeczywisty obraz choroby i jesteśmy w stanie stwierdzić obecność lub nieobecność bakterii nawet u osób w trakcie terapii antybiotykowych. Vega Test pozwala dodatkowo monitorować przebieg terapii i skutecznosć stosowanych częstotliwości, czego nie oferuje żadna inna metoda walki z boreliozą. Posiłkowanie się w terapii jedynie obserwacją objawów i występowaniem reakcji Herxaimera jest bardzo eksperymentalne i obarczone ogromnym marginesem błędu, zwłaszcza w dalszych etapach leczenia. Wykonywanie badań kontrolnych w trakcie terapii boreliozy czyni ją maksymalnie kompleksową, kontrolowalną i efektywną. Dodatkowym aspektem jest często występujące w naszej praktyce niejednoczesne ustępowanie koinfekcji – dzięki badaniom kontrolnym zyskujemy możliwość zastosowania krótszych zabiegów, co dla osoby chorej jest oszczędnością czasu i pieniędzy.

 

Na czym polega Vega Test?

 

Vega Test, inaczej test reakcji Schimmela lub wegetatywny test rezonansowy VRT (ang. Vegetative Reflex Test), jest jedną z najnowszych odmian diagnostyki elektronicznej, opracowaną w Stanach Zjednoczonych przez dr Helmuta Schimmela – niemieckiego lekarza. U jego podstaw leżą metody diagnostyki elektroakupunkturowej R. Volla i czynnościowej diagnostyki bioelektronowej. Test Vega jest obecnie stosowany przez ponad 10.000 lekarzy z klinik, instytutów i centrów medycznych w 40 krajach świata. 

Vega Test polega na lekkich dotknięciach punktu akupunkturowego (Biologicznie Aktywnego Punktu BAP) elektrodą diagnostyczną. Podczas testu  przez punkt BAP kolejno wprowadza się  modelowe markery elektromagnetyczne z bazy selektora diagnostycznego. Markerami - inaczej preparatami testowymi są zapisane w formie cyfrowej częstotliwościowe modele bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów lub stanów patologicznych. Każda molekularna struktura testowanego patogenu posiada unikalne swoiste spektrum falowe. Elektromagnetyczny marker patogenu przebiega po zamkniętym elektrycznym łańcuchu: od aktywnej elektrody poprzez organizm do elektrody biernej. Jeśli w organizmie człowieka występuje patogen o takiej sama częstotliwości jak częstotliwość testowanego markera powstaje zjawisko rezonansu (nałożenia fal) i obserwujemy spadek  przewodnictwa elektrycznego punktu BAP co prowadzi do zmniejszania wielkości przechodzącego przez nie prądu. Niezmieniona wartość przewodnictwa BAP oznacza, że testowanego patogenu w organizmie nie ma.

 

vega test

 

Skuteczność diagnostyki metodą Vega Testu sięga 95%, dzięki temu bardzo czułemu badaniu możliwe jest wykrycie nawet tych drobnoustrojów i zaburzeń, które pozostają nieuchwytne dla standardowych, najpopularniejszych testów takich jak badania z krwi i moczu. Obecnie jest to najskuteczniejszy test w kierunku boreliozy.

Metoda jest całkowicie bezpieczna, bezbolesna i doskonale tolerowana zarówno przez dorosłych jaki i dzieci (już od 10 miesiąca życia). 

 

Jak przygotować się do badania?

 

– 3 godziny przed badaniem należy zrezygnować z kawy

- 12 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu 

– jeżeli to możliwe w dzień badania należy odstawić lekarstwa (np. obniżające ciśnienie), jeżeli lekarstwa są konieczne należy poinformować o nich diagnostę

 

Jakie są przeciwskazania?

 

– jedynym przeciwskazaniem do badania jest rozrusznik serca lub inne urządzenie nerwostymulujące

 

* Wyniki testu VRT nie są diagnozami w rozumieniu medycyny akademickiej. BioCare nie stawia "diagnoz lekarskich" ani nie zmienia zaleceń lekarskich. W tym celu konieczna jest konsultacja lekarska. Możesz jednak zawsze przedstawić swojemu lekarzowi wynik Vega Testu. Aparat do metody VRTnie jest aparaturą medyczną w rozumieniu art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych. Ponad 10.000 lekarzy z najbardziej znanych klinik, instytutów i centrów medycznych wykorzystuje je do diagnostyki, a Międzynarodowe Towarzystwo Elektropunktury zrzesza ponad 30 000 lekarzy. Metody elektroakupunktury wykorzystują między innymi takie osoby jak Paul Mohr, Olga Jelisiejewa, Nadieżda Siemionowa.