BioCare diagnostyka i terapia infekcji odkleszczowych

 

Co zrobić gdy ukąsi nas kleszcz?

 

Wkręconego kleszcza należy jak najszybciej wyciągnąć. Należy pamiętać że, im później usuniemy kleszcza, tym ryzyko zakażenia wzrasta. Trzeba również być świadomym, że zakazić może nawet kleszcz wyjęty w parę minut po ugryzieniu, ponieważ kilka procent zakażonych kleszczy ma bakterie obecne w śliniankach, i nie trzeba czekać zanim zostaną wchłonięte z jelit kleszcza do śliny, do zakażenia może wtedy dojść bardzo szybko. Mitem jest twierdzenie, że do zakażenia potrzeba 24 do 72 godzin. Na modelach zwierzęcych stwierdzono, że kilka dni po zainfekowaniu, bakterie znajdowały się w mózgu, sercu, mięśniach czy ścięgnach. Zmiany w płynie mózgowo – rdzeniowym oraz pierwsze objawy neurologiczne można zaobserwować już w rumieniu wędrującym.

 

Jak usunąć wkręconego w skórę kleszcza?

 

Wkręconego kleszcza należy jak najszybciej usunąć. Używając pęsety (nigdy palców) należy mocno uchwycić kleszcza jak najbliżej skóry i po prostu pewnym ruchem go wyciągnąć (nie wolno wykręcać ani obracać kleszcza). Jeśli pozostaną części kleszcza wbite w skórę, należy je usunąć tak szybko, jak tylko możliwe, a następnie nałożyć antyseptyk. Paraliżowanie kleszcza olejem, kremem, masłem lub chwytanie go za odwłok może spowodować wstrzyknięcie przez kleszcza jeszcze większej ilości materiału zakaźnego do ciała (kleszcz wtedy dusi się i "wymiotuje"). Nie należy używać również płonących zapałek, końcówek papierosów, pilników do paznokci lub innych tego typu przedmiotów.

Poniższy rysunek pokazuje prawidłowe uchwycenie kleszcza. 

 

kleszcz pasozyt

 

Jeżeli po upływie paru dni na skórze pojawi się zmiana w postaci rumienia, mamy pewność, że zostaliśmy zarażeni bakterią Borrelii. Brak rumienia nie oznacza, że infekcji nie ma, pojawia się on tylko w 30% przypadkach. Sam incydent wkręcenia się kleszcza powinien być sygnałem aby zbadać się w kierunku infekcji bakterią Borrelii i towarzyszącym jej koinfekcjom. Szczególną czujność należy zachować jeżeli po ukąszeniu przez kleszcza pojawią się takie objawy jak bóle stawów, przewlekłe zmęczenie, gorączka czy nocne poty, co również może wskazywać na obecność infekcji.